RTI

प्रगत शैक्षणिक  महाराष्ट्र  व सर्व शिक्षा  अभियान   अंतर्गत  शाळा व्यवस्थापन  समिती  सक्षमिकरण  .शिक्षण हक्क कायदा ( विद्यार्थी मनोगत ) >>व्हिडिओ निर्मिती –बालचित्रवाणी

Vikas Arakhada

प्रगत शैक्षणिक  महाराष्ट्र  व सर्व शिक्षा  अभियान   अंतर्गत  शाळा व्यवस्थापन  समिती  सक्षमिकरण  

शाळा विकास  आराखडा >>व्हिडिओ निर्मिती –बालचित्रवाणी.

Vishesh Garajanchya Mulanche Shikshan

प्रगत शैक्षणिक  महाराष्ट्र  व सर्व शिक्षा  अभियान   अंतर्गत  शाळा व्यवस्थापन  समिती  सक्षमिकरण  .

विशेष गरजा असणा-या मुलांचे शिक्षण-->>व्हिडिओ निर्मिती –बालचित्रवाणी

Activity Based Learning

प्रगत शैक्षणिक  महाराष्ट्र  व सर्व शिक्षा  अभियान   अंतर्गत  शाळा व्यवस्थापन  समिती  सक्षमिकरण  .

     कृतियुक्त अध्ययन  व्हिडिओ निर्मिती –बालचित्रवाणी


 

Local Workman

प्रगत शैक्षणिक  महाराष्ट्र  व सर्व शिक्षा  अभियान   अंतर्गत  शाळा व्यवस्थापन  समिती  सक्षमिकरण  

स्थानिक कारागीर व  तंत्रज्ञानाचा  सहभाग व्हिडिओ निर्मिती –बालचित्रवाणी.

Dnyanrachanawad

प्रगत शैक्षणिक  महाराष्ट्र  व सर्व शिक्षा  अभियान   अंतर्गत 

शाळा व्यवस्थापन  समिती  सक्षमिकरण  -ज्ञानरचनावाद

  1. व्हिडिओ निर्मिती –बालचित्रवाणी
Subscribe to  Maharashtra  State  Council  Of Education  Research & Training-Pune RSS